Token cím,


Create clientId. AcquireTokenSilent scopes, accounts. AcquireTokenInteractive scopes. AcquireTokenInteractive has only one mandatory parameter, scopes, which contains an enumeration of strings that define the scopes for which a token is required.

Read", a "Contacts. Read" hatókört kell használni. For instance, to list the user's contactsthe scope "User. Read", "Contacts. Read" must be used. További információ: Microsoft Graph engedélyek referenciája. For more information, see Microsoft Graph permissions reference.

hol lehet igazán jó pénzt keresni

Androidon a szülő tevékenységet is meg kell adnia a használatával, amint azt a z. WithParentActivityOrWindowtoken cím a jogkivonat vissza fog térni az adott fölérendelt tevékenységhez az interakció után.

On Android, you also need to specify the parent activity by using. WithParentActivityOrWindow, as shown, so that the token gets back to that parent activity after the interaction.

keltner csatorna bináris opciók

Ha nem ad meg, a rendszer kivételt okoz a hívásakor. If you don't specify it, an exception is thrown when calling. Speciális választható paraméterek a MSAL. The UI is important because it's interactive. AcquireTokenInteractive egy adott opcionális paraméterrel rendelkezik, amely az azt támogató platformok esetében megadhatja a szülő felhasználói felületet. AcquireTokenInteractive has one specific optional parameter that can specify, for platforms that support it, the parent UI.

Asztali alkalmazásokban való használat esetén. WithParentActivityOrWindow eltérő típusú, amely a platformtól függ. When used in a desktop application. WithParentActivityOrWindow has a different type, which depends on the platform. Azt is megteheti, hogy kihagyja a választható szülő ablak paramétert egy ablak létrehozásához, ha nem szeretné szabályozni, token cím a bejelentkezési párbeszédpanel megjelenjen-e a képernyőn.

Alternatively you can omit the optional parent window parameter to create a window, if you do not want to control where the sign-in dialog appear on the screen. Ez a parancssoron alapuló, a más háttérrendszer-szolgáltatásokra irányuló hívások átadására, valamint a felhasználói beavatkozáshoz nem szükséges Token cím alkalmazásokra alkalmazható.

This would be applicable for applications which are command line basedused to pass calls to any other backend service and do not need any windows for user interaction. Megjegyzéseket tartalmazóRemarks: A. Windows rendszeren a felhasználói felületi szálból kell hívnia a hívást, AcquireTokenInteractive hogy a beágyazott böngésző megkapja a megfelelő felhasználói felületi szinkronizációs környezetet.

A felhasználói felületi szálból való hívás nem okozhatja, hogy az üzenetek nem pumpálják megfelelően a felhasználói felületet.

DiFi DSP TOKEN полный разбор по доходности стейкинге, аукциона

Not calling from the UI thread might cause messages to not pump properly and deadlock scenarios with the UI. Handle class. WithPrompt is used to control the interactivity with the user by specifying a prompt. Az osztály a következő konstansokat határozza meg:The class defines the following constants: SelectAccount arra kényszeríti az STS-t, hogy bemutassa a fiók kiválasztása párbeszédpanelt, amely azokat a fiókokat tartalmazza, amelyekhez a felhasználó rendelkezik munkamenettel.

SelectAccount forces the STS to present the account selection dialog box that contains accounts for which the user has a session.

+ Letöltés

Ez a beállítás akkor hasznos, ha az alkalmazás fejlesztői számára engedélyezni szeretné a felhasználók számára a különböző identitások közötti választást. This option is useful when application developers want to let users choose among different identities. Ez az alapértelmezett beállítás. This option is the default. Jó munkát biztosít a lehető legjobb élmény biztosításához a rendelkezésre álló információk, például a felhasználói munkamenetek fiókja token cím jelenléte alapján.

Visszajelzés

It does a good job of providing the best possible experience based on the available information, such as account and presence of a session for the user. Csak akkor módosítsa, ha nincs megfelelő oka. Don't change it unless you have good reason to do it. Consent lehetővé teszi, hogy az alkalmazás fejlesztője kényszerítse a felhasználót, hogy kérjen beleegyező engedélyt, még akkor is, ha az engedélyt megadták.

Consent enables the application developer to force the user to be prompted for consent, even if consent was granted before. Ez a beállítás olyan biztonsági szempontokat használó alkalmazásokban használható, ahol a szervezet irányítása megköveteli, hogy a felhasználó az alkalmazás minden egyes használatakor a belefoglalt engedély párbeszédablakban legyen látható.

This option can be used in some security-focused applications where the organization governance demands that the user is presented with the consent dialog box each time the application is used. ForceLogin lehetővé teszi, hogy az alkalmazás fejlesztője megkérje a felhasználótól a hitelesítő adatok megadását, még akkor is, ha ez a token cím kérdés esetleg nem szükséges.

ForceLogin enables the application developer to have the user prompted for credentials by the service, even if this user prompt might not be needed.

Bejegyzés navigáció

Ez a beállítás akkor lehet hasznos, ha a felhasználó token cím bejelentkezik, ha a jogkivonat beszerzése meghiúsul. This option can be useful to let the user sign in again if acquiring a token fails. Időnként olyan biztonsági irányultságú alkalmazásokban használják, ahol a szervezet irányítása megköveteli, hogy a felhasználó token cím alkalommal újra aláírja az alkalmazást, amikor bináris opciók stratégia bináris hack alkalmazás egyes részeihez hozzáférnek.

Sometimes it's used in security-focused applications where the organization governance demands that the user re-signs in each time they access specific parts of an application.

Never csak a. NET 4,5 és a WinRT esetében nem fogja kérni a felhasználót, hanem a rejtett beágyazott webes nézetben tárolt cookie-t próbálja használni. Never for. NET 4. További információ: webes nézetek a MSAL.

For more information, see web views in MSAL. Ez a beállítás sikertelen lehet. Using this option might fail.

pénzt keresni 18

Ebben az esetben kivételt jelez, hogy AcquireTokenInteractive a felhasználói felületi interakcióra van szükség. Egy másik paramétert kell használnia Prompt. You'll need to use another Prompt parameter. NoPrompt a rendszer nem küld figyelmeztetést az identitás-szolgáltatónak. NoPrompt token cím send any prompt to the identity provider. További információ: Azure ad B2C sajátosságok. This modifier is used in an advanced scenario where you want the user to pre-consent to several resources upfront, and you don't want to use incremental consent, which is normally used with MSAL.

További információ: a felhasználó beleegyezett több erőforrásra. For more information, see Have the user consent token cím for several resources. A web UI is a mechanism to invoke a browser. Ez a mechanizmus lehet dedikált felhasználói felületi WebBrowser vezérlő vagy a böngésző megnyitásának delegálására mobil platformok token cím opciókhoz módszer. This mechanism can be a dedicated UI WebBrowser control or a way to delegate opening the browser.

A MSAL webes felhasználói felületi implementációkat biztosít a legtöbb platformhoz, de vannak olyan esetek, amikor saját maga is üzemeltetni szeretné a böngészőt:MSAL provides web UI implementations for most platforms, but there are cases where you might want to host the browser yourself: A MSAL által kifejezetten nem érintett platformok, például a Blazer, az Unity token cím a Mono az asztali gépeken.

Azt szeretné, hogy a felhasználói felület tesztelje az alkalmazást, és használjon egy olyan automatizált böngészőt, amely a szelén segítségével használható. You want to UI test your application and use an automated browser that can be used with Selenium.

Alapértelmezett e-mail cím probléma | vargaspecial.hu

A böngésző és a MSAL futtató alkalmazás külön folyamatokban van. The browser and the app that run MSAL are in separate processes. DióhéjbanAt a glance Ennek eléréséhez meg kell adnia a MSAL start Urlamelyet egy tetszőleges böngészőben kell megjeleníteni, hogy a végfelhasználók olyan elemeket is megadhatnak, mint a felhasználónevek.

To achieve this, you give to MSAL start Url, which needs to be displayed in token cím browser of choice so that the end user can enter items such as their username.

A hitelesítés befejeződése után az alkalmazásnak vissza kell térnie a MSAL end Url -re, amely az Azure ad által biztosított kódot tartalmaz. A gazdagép end Url mindig redirectUri.

az öregek online keresnek pénzt

The host of end Url is always redirectUri. Az elfogáshoz end Url tegye a következők egyikét:To intercept end Url, do one of the following things: A böngésző-átirányítások figyelése redirect Url a találatok között.

Token cím browser redirects until redirect Url is hit. A böngésző átirányítja az URL-címre, amelyet figyel.

Mi az az ERC20 token? AZ ERC20 jelentése és működése - vargaspecial.hu

Have the browser redirect to a URL, which you monitor. WithCustomWebUi is an extensibility point that you can use to provide your own UI in public client applications. A MSAL. NET ezután beválthatják a hitelesítési kódot, és megkapják a jogkivonatot. NET can then redeem the authentication code and get a token. A Visual Studióban például az elektron-alkalmazások például a Visual Studio-visszajelzések biztosítják a webes interakciót, de a munka nagy része nem MSAL.

Mi az az ERC20 token? AZ ERC20 jelentése és működése

NET el. NET to do most of the work. Akkor is használhatja, ha a felhasználói felület automatizálását szeretné megadni. You can also use it if you want to provide UI automation. A nyilvános ügyfélalkalmazások esetében a MSAL. In public client applications, MSAL. A kódot csak token cím MSAL. NET lehet beváltani.