Ooo franco kereskedés, Balatonvidék, 1912 (16. évfolyam, 1-26. szám)


Pálya a magasban

Balatonvidék, Ajánl kitűnő minőségű friss marka- borjú- és disznóhúst, valamint szalonnát, zsirt és — Ízletes felvágottakat. Ugyanott mindenféle varrógépalkat­részek is kaphatók. Á Liniment.

Capsici comp.

ooo franco kereskedés

Ara üvegekben K—. Ház eladás. Rákóezi-ut és Arpád-utca sarkán egy háromszobás ház : : szolid áron eladó.

ooo franco kereskedés

Lakodalmakra kifőzéseket és süte­mények elkészítését a legkényesebb­igényeknek megfelelően elvállalja Király Lujza Keszthely, Hajdu-utca 6. Elvállal mindennemű bútor- és épü­let munkákat és készíti saját há­zában Rákóci-tér Brády-féle gyomor-cseppek ezelőtt Máriacelli cseppek töb'u mint BO esztendő óta ugy ooo franco kereskedés, hogy nélkülözhetetlenek minden háztartásban.

E cs ppek­nek utolérhetetlenül.

Kapható minden gyógyszertárban. Egv nagy üveg K.

'+_.F(d)+'

Ügyeljünk a védjegyre, amely a Máriacelli Szüa Máriát ábrázolja, a vörösszinü csomagolásra, s az aláírásra, amely az oldalt levő kép másolat a és utasítsunk vissza min­den utánzatot. Schmied—Kunz— Öeser. Gloss és Lauberger.

ooo franco kereskedés

Zongorák : koronától feljebb. Régi zongoráknak uj hangszerek ellenében becse. Zongorák, harmoniumoknak bérbeadása. A fürdőidényben zongorák — harmoniumok, minőség szerinti óra­díj mellett — bocsájtatnak rendelkezésre helyiségeinkben.