Lehetőségek és azok felhasználása,


lehetőségek és azok felhasználása

A hagyományos és a számítógépes eszközök Eszköztár: A külvilág történéseinek a megismerése A külvilág történéseiről különböző, egymást kiegészítő és erősítő érzékelési csatornákon keresztül tájékozódunk. Érzékelési modalitásoknak nevezzük az egyes specifikus érzékelési területeket pl.

Általában médiumnak nevezzük az információk terjesztésére és bemutatására szolgáló eszközöket. A világ, amelyben élünk és tevékenykedünk, leginkább multimediális természetű.

lehetőségek és azok felhasználása

Az információs technológiákban környezetünk információs gazdagsága nem rendelkezik nagy múlttal, mivel számítógépes rendszereink felhasználói felületei valós világunkhoz képest szegényesek voltak. Az ember bonyolult viselkedése következtében a felhasználói felületek nagyszámú és legtöbbször előre nem látható követelményeket támasztanak a rendszer egyéb részeivel szemben.

A médiaintegráció a média és a telekommunikáció informatizálódását jelenti. Megjelentek az informatikai eszközökkel jelentősen átszőtt médiumok internetes portálok, interaktív-digitális tévé, digitális fényképezésmelyek értő használata informatikai tudást is feltételez. A hagyományos médiumok lehetőségek és azok felhasználása megfelelői új lehetőségeket tárnak fel elektronikus könyv, elektronikus szótár. Az informatika lehetőségei teljesen új média megjelenését teszik lehetővé virtuális valóság, interaktív média.

Informatika évfolyam | Sulinet Tudásbázis

Az informatikai eszközöket tartalmazó média mind a megismerési folyamatot, mind pedig a szórakozást más szintre emelheti. Történés, jelenség Életünk során különböző lehetőségek és azok felhasználása vagyunk résztvevői, melyek folyamatosan zajlanak az időben, és térben. Ezek hatása a történés. Hagyományos médiumok A hagyományos taneszközök körébe a digitális korszak előtti információhordozók tartoznak: valódi tárgyak, a modellek, a nyomtatott ismerethordozók és az audiovizuális taneszközök.

Információközvetítő médiumok- taneszközök A taneszközöket még az as évek elején W.

Mára már 5 nemzedékről beszélhetünk. Az első nemzedékbe azok az eszközök tartoznak, amelyeknek sem az elkészítéséhez, sem a bemutatásához nem kell gépi berendezés.

Az informatika tanítása és felhasználása a magyar oktatásban | Pedagógiai Folyóiratok

A valódi tárgyak, a modellek, a makettek, a faliképek, a falitáblák stb. Ezek jó része olyan régi, illetve olyan régóta használatos, mint maga az ismeretátadás, az oktatás.

Одна из стен начала складываться с нежным музыкальным звуком, причем таким хитроумным способом, что проследить за этим процессом оказалось невозможным. Через образовавшийся проем вошел Хилвар и полушутливо-полуозабоченно посмотрел на - Теперь, Элвин, раз уж ты проснулся, - сказал он, - то, может быть, сообщишь хотя бы мне, как ты умудрился вернуться и какой следующий шаг собираешься предпринять. Сенаторы как раз отправились взглянуть на подземку: они не могут понять, как ты сумел пробраться по ней .

A második nemzedékbe sorolt taneszközök előállítására már gépeket használunk, ilyenek például a nyomtatott taneszközök, tehát a tankönyvek, a munkafüzetek, a fényképek stb. A harmadik nemzedék eszközeit az jellemzi, hogy gépi berendezések szükségesek maguknak az információhordozóknak az előállításához és bemutatásához, az információk átvételéhez.

A híradástechnikai fejlődés tette lehetővé, hogy a vetítéstechnika és a hangtechnika eszközei meghonosodjanak az iskolákban. Az audiovizuális eszközök és anyagok, a diaképek, az oktatófilmek és videofelvételek viszonylag kiemelkedő súllyal vannak jelen az oktatásban.

A negyedik nemzedék abban különbözik a többitől, hogy az ide sorolt taneszközök a tanulásirányítás elemeit, csíráit is magukban hordozzák. Ez a szempont a programozott oktatás kísérleteinek korában vált jelentőssé.

Az informatika tanítása és felhasználása a magyar oktatásban

A programozott tankönyveken kívül kísérletek folytak például a diaképeket és a hanganyagot kombináló oktatógépi programok bevezetésére is. A sokféle technikai nehézség miatt ezek az eljárások nem terjedtek el igazán. De az egyéni tanulás lehetőségeinek és kívánalmának a pedagógiai szempontú finomodását, valamint sokoldalú, szélesebb körű érvényesülését a számítógépek elterjedése lehetővé tette.

lehetőségek és azok felhasználása

Az ötödik nemzedékbe nyitott rendszerű hálózati tanulást támogató internetes tananyagok tartoznak. A számítógép általi kommunikáció A számítástechnika fejlődése hozta létre a taneszközök ötödik generációjának megalkotását.

lehetőségek és azok felhasználása

Azokat az interaktív kapcsolatot megteremteni képes hogyan lehet pénzt keresni a fő munkája után soroljuk ide, amelyek lehetővé teszik a tanuló számára a folyamatos visszacsatolást a tanuló és a számítógép között.

Ennek révén a számítógép programjaival és kiterjedt hálózati struktúrájával olyan interaktív tanulási környezetet teremt, amely egyidejűleg több emberi érzékszervre irányul és cselekvésre késztet. A multimédiás interaktív számítógép-hálózatok térhódításával az írott-nyomtatott szöveg egyeduralma megrendül.

lehetőségek és azok felhasználása

A multimediális számítógépes kommunikáció — az egyszerre több közegben történő, egyszerre több érzékszervre ható közlés-érintkezés — az ember természetes életvilágához tartozik. A CBT számítógép általi ismeretelsajátítás médiális tanulásmelynek során interaktív, párbeszédes formában, képszerűen, többoldalú megjelenítést grafika, animáció, mozgókép, adatbázis felhasználva történik az ismeretek elsajátítása.

Intelligens témastruktúrával, magas interaktivitással és felhasználóbarát megjelenítéssel rendelkezik.

Gyula Az informatika tanítása és felhasználása a magyar oktatásban A szerző arra keres választ, miért nem terjed kellő gyorsasággal és hatékonysággal a multimédiás oktatás, illetve kísérletet tesz egy olyan iskola modelljének a felvázolására, amely pedagógiai munkájába beépíti az IKT-eszközöket. Az általa felvázolt jövőkép korántsem utópisztikus, hiszen a felsorolt lehetséges megoldások mindegyike részelemeiben létezik mind a nemzetközi, mind a hazai informatikaoktatás, illetve az informatika tantárgyi alkalmazásának gyakorlatában.

A tanulás a tanuló számára közvetlen sikerélményt biztosít, mely erősíti a tanulási motivációt, és ezáltal önálló tanulásra serkenti. Felhasználható mind az önálló egyéni, mind pedig a csoportos tanulásra, illetve bemutatásra egyaránt. Jól alkalmazható a gyakorlatok elő- és utófeldolgozására.

A hagyományos médiumok informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségei Eszköztár: A hagyományos médiumok informatikai eszközöket alkalmazó lehetőségei Néhány évvel ezelőtt a különböző médiumokkal csak sajátos közegükben találkozhattunk, azaz ha filmet akartunk nézni, akkor moziba mentünk, zenehallgatáshoz bekapcsoltuk a lemezjátszót és kényelmes fotelünkben hátradőlve élveztük a zenét, a legfrissebb híreket pedig az újságból, a rádióból és a televízióból ismerhettük meg.

Többoldalúsága révén gazdaságosan felhasználható médium. Számítógépes kommunikáció A tanuló az előre megtervezett tananyagban, válaszai függvényében — egyénre szabottan — haladhat előre, a minősítésben nem játszhatnak szerepet az előítéletek, a tanuló közvetlen kapcsolatban van a tananyaggal, az információáramlás több csatornán keresztül történik, a tanulás hatékonyságát nem csökkenti a gátlás, amely a rossz válaszok adásából alakulhat ki, a realisztikus szituációk által gyakorlati tudást is nyújt, a tanulót nem kényszeríti semmilyen szerepbe.