Beruházások az internetes projektekbe, It-beruházások - ITBusiness


beruházások az internetes projektekbe

Összeállította: Kelenhegyi Péter Bár a gazdasági klíma nem kedvez a fejlesztéseknek, a költségcsökkentés kikényszeríti a beruházási fókuszok újragondolását, ami hosszú távon akár kedvező változásokat is indukálhat. A hazai vállalatok informatikai beruházásokra vonatkozó fejlesztési terveit a jelenben mindenekelőtt a lehetőségek beszûkülése határozza meg.

A legjobb beruházási projektek az interneten 2018

A Magyar Infokommunikációs Jelentés legfrissebb adatai szerint csak mintegy feleannyi vállalkozás hajtott végre vagy tervez végrehajtani valamilyen it-relevanciájú jelentősebb fejlesztést a —es terminusban, mint tette azt és között. Mindez nem jelenti azt, hogy a nagyobb cégek körében nem fogták volna vissza a beruházások az internetes projektekbe ütemét, számát: a kisebb szereplőknél az eleve csak elvétve előforduló beruházások csökkentése a gyakorlatban teljes leállást eredményezett, míg a nagyobb szereplők esetében inkább a volumen csökkenését, a hangsúlyok átírását.

  • Posted by Hobot Péter in Uncategorized Nem szükséges Elon Musk-nak lenni ahhoz, hogy észre vegyük a technológia szerepének előtérbe kerülését nem csak az egyének, de a vállalatok mindennapjaiban is.
  • Bitcoin coinmarketcap

Hálózatban, interneten Mind a közelmúltban megvalósult beruházások, mind a jelen fejlesztési prioritásai között két fő fókuszterület emelkedik ki. Az egyik az infrastrukturális fejlesztések csoportja, amelyek leggyakrabban a hálózatfejlesztést, illetve a géppark korszerûsítését célozzák, a másik az online jelenléthez kapcsolódó fejlesztések köre.

beruházások az internetes projektekbe

Az idei és a jövő év viszonylatában a leggyakoribb it-beruházási területnek a webes tartalommenedzsment-megoldásokhoz, a honlapokhoz kapcsolódó fejlesztési aktivitások számítanak. Ez utóbbi felértékelődését már az elmúlt évek során is megfigyelhettük, a friss adatok megerősítik a tendencia folytatódását, sőt annak erősödését mutatják. Míg a hagyományos fejlesztési területeken ritkulnak az aktivitások, addig az internetes jelenléthez köthető projektek nemcsak sorrendiségüket, de abszolút értékben vett előfordulási gyakoriságukat tekintve is hangsúlyosabbá válnak.

beruházások az internetes projektekbe

Bár a tervezett fejlesztések közül a legjelentősebbeknek továbbra sem ezt, hanem a munkaállomások cseréjéhez, vagy az alkalmazásfejlesztéshez kötődő projekteket minősítették a döntéshozók, a megfelelő online jelenlét fajsúlyosabbá válása elvitathatatlan. A hangsúlyok változása abban is tetten érhető, hogy a marketing mint szervezeti funkció szerepe, az it-fejlesztésekben való érintettsége növekszik. Míg korábban a pénzügy, a számvitel, az értékesítés és a logisztika voltak a fejlesztések legfőbb haszonélvezői, vagyis a megvalósult informatikai beruházások házon belüli célcsoportja, ma ezeket a területeket már szorosan követi a korábban kissé mellőzött marketing, és a belső kommunikáció felzárkóztatása is beruházások az internetes projektekbe napirenden van.

beruházások az internetes projektekbe

ICT-report Téma: It-beruházások Tartalom: informatikai beruházások, érintett területek, tervezett beruházások; munkaállomások fejlesztése, vállalatirányítási rendszer bevezetése, alkalmazásfejlesztés, helyi hálózati fejlesztés, kliensoldali szoftverek frissítése; beruházások háttere. Információk: www. Ráadásul az is megfigyelhető, hogy a fókuszeltolódás a hazai vállalati szféra egészére vonatkozó, általános jelenség, nem tekinthető egyes vállalati szegmensek sajátjának.

beruházások az internetes projektekbe

Ez mind a fejlesztések témája, mind az azokkal támogatandó globális trendek a kereskedelemben tekintetében elmondható. Költségeket szem előtt tartva A fejlesztések mozgatórugói között mindenekelőtt a költségek lefaragását és a hatékonyság növelését említhetjük meg.

Online deliberáció, interaktív város: Madrid Decide platform -- K-Monitor: Conspiracy for Democracy

Olybá tûnik, ebben is tetten érhető a hazai döntéshozók konzervativizmusa: a fejlesztéseket inkább házon belül, saját eszközök megvásárlásával, majd akár üzemeltetésével képzelik el, semmint hogy hosszú távú szolgáltatási szerződésekkel kötelezzék el magukat.